Điều khoản dịch vụ

Các liên kết bị cấm đến các Trang sau:

Trang web người lớn, hẹn hò
Lừa đảo
Lừa đảo
Sòng bạc
Dược phẩm
Nội dung cướp biển
Vi rút
Giải thưởng với giao hàng trả tiền
Hình thức phạt tiền
Mọi trang bất hợp pháp

Giao thông bị cấm:

Bất kỳ thư rác
Clickbot
Clickunder