Rút ngắn URL không có quảng cáo

Các liên kết đến các dịch vụ và nhóm hội nghị truyền hình như Zoom, Skype và Youtube được rút gọn mà không có quảng cáo và miễn phí.

Nếu không, để vô hiệu hóa trang trung gian có quảng cáo, tác giả của liên kết rút gọn phải được đăng ký . Chuyển hướng từ URL ngắn sang URL dài không có quảng cáo sẽ được áp dụng. Loại chuyển hướng là 301.
Người dùng đã đăng ký cũng có thể chỉnh sửa liên kết và xem thống kê lưu lượng.

Một trang trung gian được hiển thị nếu liên kết ngắn được tạo bởi một tác giả chưa đăng ký.

Trang trung gian hiển thị URL được nhắm mục tiêu và cảnh báo cho khách truy cập để ngăn chặn gian lận, lừa đảo và lây lan vi rút.

Cấm rút gọn link vào các web lậu, trang người lớn, trang dược phẩm, spam dưới mọi hình thức.

Tư cách thành viên miễn phí cho các trường đại học, cao đẳng, cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận. Đối với họ, rút ngắn liên kết được thực hiện miễn phí mà không có quảng cáo.