Ngaahi tuʻutuʻuni ʻo e ngāue toko

Ngaahi fehokotakiʻanga ʻoku tapui ki he ngaahi peesi uepi ko ʻeni:

Uepisaiti ʻa e kakai lalahí, teití
Phishing
Scam
Casino
Pharma
Meʻa Pirate ʻi loto
Vailasi
Ngaahi pale ʻoku ʻi ai hano totongi
Ngaahi foomu ʻo e moʻui lelei
Ha faʻahinga peesi taʻefakalao pe

Tapui e feʻaluʻaki:

Ha faʻahinga spam pe
Clickbot
Clickunder