Fakanounouʻi e URL taʻe ʻi ai ha tuʻuaki

ʻOku fakanounouʻi ʻa e ngaahi fehokotakiʻanga ki he polokalama konifelenisi vitioo mo e ngaahi kulupu hange ko e fakaʻata, Skype, mo e YouTube taʻe ʻi ai ha ngaahi tuʻuaki mo ha tauʻataina.

Ka ʻikai, koeʻuhi ke toʻo ʻa e peesi taukei mo e tuʻuaki, kuo pau ke registered. ʻE fakaʻaongaʻi ha fakafoki mei ha URL nounou ki ha URL loloa taʻe ʻi ai ha ngaahi tuʻuaki. Ko e faʻahinga toe fakafoki ko e 301.
ʻE lava foki ke fakatonutonu ʻe he kau fakaʻaongaʻi kuo lesisita ʻa e ngaahi fehokotakiʻanga mo sio ki he ngaahi fakamatala fakasitetisitika ʻo e

ʻOku ʻasi atu ha peesi taukei kapau naʻe faʻu ʻa e kiʻi fehokotakiʻanga nounou ʻe ha tokotaha faʻu tohi kuo lesisita.

ʻOku fakaʻaliʻali ʻe he peesi taukei ha URL kuo ʻosi fakapapauʻi pea mo ha fakatokanga ki he kau ʻaʻahi ke taʻofi ʻa e kaka, phishing, mo e mafola ʻa e vailasi.

ʻOku tapui ke fakanounouʻi ʻa e ngaahi fehokotakiʻanga ki he ngaahi peesi uepisaiti taʻe fakalao, ngaahi saiti ʻa e kakai lalahi, ngaahi saiti fakafaitoʻo, spam ʻi ha faʻahinga founga pe.

ʻOku taʻetotongi ʻa e memipasipi ki he ngaahi ʻunivesiti, kolisi, ngaahi kautaha fakapuleʻanga, ngaahi kautaha ʻoku ʻikai tupu. Kiate kinautolu, ʻoku fakahoko ʻa e fehokotakiʻanga shortening taʻe ʻi ai ha ngaahi tuʻuaki mo taʻetotongi.