Hyzmat şertleri

Aşakdaky web sahypalaryna gadagan edilen baglanyşyklar:

Uly web sahypalary, tanyşlyk
Balyk tutmak
Aldaw
Kazino
Farma
Garakçy mazmuny
Wiruslar
Tölegli gowşuryş bilen baýraklar
Jerime görnüşleri
Islendik bikanun sahypa

Gadagan edilen traffik:

Islendik spam
Clickbot
“Clickunder”