Kushtet e shërbimit

Lidhje të ndaluara në faqet e mëposhtme të internetit:

Uebfaqe për të rritur, takime
Phishing
Mashtrim
Kazino
Farmaceutike
Përmbajtja e piratëve
Viruset
Çmime me një dërgesë të paguar
Format e gjobave
Çdo faqe e paligjshme

Trafiku i ndaluar:

Çdo postë e bezdisshme
Clickbot
Clickunder