Shkurtoni URL pa reklama

Lidhjet për shërbimet e videokonferencave dhe grupet si Zoom, Skype dhe Youtube shkurtohen pa reklama dhe falas.

Përndryshe, në mënyrë që të çaktivizoni faqen e ndërmjetme me reklama, autori i lidhjes së shkurtër duhet të jetë regjistruar Do të zbatohet një ridrejtim nga një URL e shkurtër në një URL të gjatë pa reklama. Lloji i ridrejtimit është 301.
Përdoruesit e regjistruar gjithashtu mund të modifikojnë lidhje dhe të shohin statistikat e trafikut.

Një faqe e ndërmjetme tregohet nëse lidhja e shkurtër është krijuar nga një autor i paregjistruar.

Faqja e ndërmjetme shfaq një URL të synuar dhe një paralajmërim për vizitorët për të parandaluar mashtrimet, mashtrimet dhe përhapjen e viruseve.

Shtë e ndaluar të shkurtosh lidhjet me faqet e internetit të paligjshme, faqet e të rriturve, faqet farmaceutike, spam në çdo formë.

Anëtarësimi është falas për universitetet, kolegjet, agjencitë qeveritare, organizatat jofitimprurëse. Për ta, shkurtimi i lidhjeve kryhet pa reklama falas.