• Shortest.link

  Features:
  • Shkurtimi i URL-së pa regjistër
  • Redaktimi i URL-së
  • Shkurtimi i pjesës më të madhe të URL-ve
  • Geo-shënjestrimi
  • Ndjekja e lidhjeve
  • Analitike
  • API
  • URL e shkurtër e personalizuar
  • Parandalimi i mashtrimit nga programet partnere

  URL shortener with geo-targeting, link tracking, analytics, short URL customizing, and fraud prevention from affiliate programs.