Terms of use

Waan ka xumahay, gelitaankan waxaa kaliya oo lagu heli karaa luqadaha soo socda: Ingiriisi (Maraykan)