Podmienky služby

Zakázané odkazy na nasledujúce webové stránky:

Webové stránky pre dospelých, zoznamky
Phishing
Podvod
Kasíno
Pharma
Pirátsky obsah
Vírusy
Ocenenia s platenou dodávkou
Formy pokút
Akékoľvek nelegálne stránky

Zakázaná premávka:

Akýkoľvek spam
Clickbot
Clickunder