Skráťte URL bez reklám

Odkazy na videokonferenčné služby a skupiny, ako sú Zoom, Skype a Youtube, sú skrátené bez reklám a zadarmo.

V opačnom prípade musí byť autor krátkeho odkazu zaregistrovaný , aby sa sprostredkujúca stránka s reklamou deaktivovala. Bude použité presmerovanie z krátkej adresy URL na dlhú adresu URL bez reklám. Typ presmerovania je 301.
Registrovaní používatelia môžu tiež upravovať odkazy a zobrazovať štatistiku prenosu.

Ak krátky odkaz vytvoril neregistrovaný autor, zobrazí sa medzistrana.

Sprostredkujúca stránka zobrazuje cieľovú adresu URL a varovanie pre návštevníkov, aby sa zabránilo podvodom, phishingu a šíreniu vírusov.

Je zakázané skracovať odkazy na nelegálne webové stránky, stránky pre dospelých, farmaceutické stránky, spam v akejkoľvek podobe.

Členstvo je zdarma pre univerzity, vysoké školy, vládne agentúry, neziskové organizácie. Pre nich sa skracovanie odkazov vykonáva bez reklám zadarmo.