Skróć adres URL bez reklam

Linki do usług i grup wideokonferencyjnych, takich jak Zoom, Skype i Youtube, są skracane bez reklam i bezpłatnie.

W przeciwnym razie, aby wyłączyć stronę pośrednią z reklamami, autor krótkiego linku musi być zarejestrowany . Zostanie zastosowane przekierowanie z krótkiego adresu URL do długiego adresu URL bez reklam. Typ przekierowania to 301.
Zarejestrowani użytkownicy mogą również edytować linki i przeglądać statystyki ruchu.

Strona pośrednia jest wyświetlana, jeśli krótki link został utworzony przez niezarejestrowanego autora.

Strona pośrednia wyświetla docelowy adres URL i ostrzeżenie dla odwiedzających, aby zapobiec oszustwom, phishingowi i rozprzestrzenianiu się wirusów.

Zabrania się skracania linków do nielegalnych stron internetowych, witryn dla dorosłych, witryn farmaceutycznych, spamu w jakiejkolwiek formie.

Członkostwo jest bezpłatne dla uniwersytetów, szkół wyższych, agencji rządowych i organizacji non-profit. Dla nich skracanie linków odbywa się bez reklam za darmo.