ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵੈਬਪੇਜਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ

ਬਾਲਗ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਡੇਟਿੰਗ
ਫਿਸ਼ਿੰਗ
ਘੁਟਾਲੇ
ਕੈਸੀਨੋ
ਫਾਰਮਾ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ ਸਮਗਰੀ
ਵਾਇਰਸ
ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਫਾਰਮ
ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਜ

ਮਨ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ:

ਕੋਈ ਸਪੈਮ
ਕਲਿਕਬੋਟ
ਕਲਿਕੰਡਰ