सेवाका सर्तहरु

निम्न वेबपेजहरूमा निषेधित लिंकहरू:

वयस्क वेबसाइटहरु, डेटि।
फिसि
घोटाला
क्यासिनो
फार्मा
समुद्री डाकू सामग्री
भाइरस
सशुल्क डिलिभरीको साथ पुरस्कारहरू
जरिवानाको फाराम
कुनै पनि अवैध पृष्ठहरू

निषेधित यातायात:

कुनै स्पाम
क्लिकबोट
क्लिकन्डर