Services

 • Short-URL.cc

  Features:
  • URL ສັ້ນລົງໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທະບຽນ
  • Analytics
  • API
  • URL ສັ້ນທີ່ ກຳ ນົດເອງ

  Instant URL shortener

 • Shortest.link

  Features:
  • URL ສັ້ນລົງໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທະບຽນ
  • ການແກ້ໄຂ URL
  • ການຫຼຸດ URL ຫລາຍ
  • ການ ກຳ ນົດເປົ້າ ໝາຍ ທາງພູມສາດ
  • ການຕິດຕາມການເຊື່ອມໂຍງ
  • Analytics
  • API
  • URL ສັ້ນທີ່ ກຳ ນົດເອງ
  • ການປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງຈາກໂປຼແກຼມເຊື່ອມໂຍງ

  URL shortener with geo-targeting, link tracking, analytics, short URL customizing, and fraud prevention from affiliate programs.