Ծառայությունների մատուցման պայմաններ

Արգելված հղումներ դեպի հետևյալ ինտերնետային էջեր.

Մեծահասակների կայքեր, ժամադրություն
Ֆիշինգ
Խաբեություն
Խաղատուն
Ֆարմա
Piraովահենների պարունակությունը
Վիրուսներ
Մրցանակներ վճարովի առաքմամբ
Տուգանքների ձևերը
Illegalանկացած անօրինական էջ

Արգելված երթևեկություն.

Անկացած սպամ
Clickbot- ը
Clickunder