• Shortest.link

  Features:
  • Съкращаване на URL адрес без регистрация
  • Редактиране на URL
  • Групово съкращаване на URL адреси
  • Гео-таргетиране
  • Проследяване на връзки
  • Analytics
  • API
  • Персонализиран кратък URL адрес
  • Предотвратяване на измами от партньорски програми

  URL shortener with geo-targeting, link tracking, analytics, short URL customizing, and fraud prevention from affiliate programs.